Algemene Voorwaarden

Alle binnenlands vervoer geschiedt op condities van de door de Stichting Vervoeradres ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde Algemene Vervoerscondities (laatste versie) en alle grensoverschrijdend vervoer op basis van het C.M.R.-verdrag.